Prikaz slike

Eksterni pogled na preduzeće

com3
com1

Dijagram toka rada osoblja

fac3
fac16
fc8
fac17
fac7
fac15
fac14
fac2
fac11
fac1
fac6
fac5
fac13
fac12
fac9
fac10

Istraživanje i razvoj

rd5
rd2
rd6
rd4
rd11
rd9
rd10
rd12
rd3
rd1
rd7
rd8

Oprema

eq3
eq2
eq4
eq1
eq6
eq5
eq13
eq9
eq8
eq10
eq11
eq12
eq7
eq14
eq15
eq16
eq18
eq20
eq19
eq17
eq21
eq22
eq23
eq24
eq26
eqp
eq25